Trails+ warsztaty dla uczniów i nauczycieli

Nasi uczniowie biorą udział w programie Trails+. Zgodnie z zapowiedzią prowadzone w projekcie warsztaty dla uczniów stanowią podstawę prac rozwojowych dotyczących metodyki kształcenia przedsiębiorczego myślenia, przygotowania do pracy zorientowanej na innowacje oraz zdolność do kreatywnego rozwiązywania problemów,  kreatywnego projektowania produktów i usług dla rozwijania nowych modeli biznesowych.

Więcej informacji