ŚWIĘTO PRACOWNIKÓW SZKOŁY - MEDALE KOMIJSI EDUKACJI NARODOWEJ

ŚWIĘTO PRACOWNIKÓW SZKOŁY - MEDALE KOMIJSI EDUKACJI NARODOWEJ,
MEDALE ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ dla pracowników ZST „Mechanik” w Jeleniej Górze

rozdane

W dniu 20.10.2023 r. w Dolnośląskim Zespole Szkół w Karpaczu nauczycielom i
pracownikom szkół z terenu dawnego województwa jeleniogórskiego wręczono odznaczenia
państwowe i resortowe:
 Medale za Długoletnią Służbę,
 Medale Komisji Edukacji Narodowej.
Odznaczenia wręczał obecny podczas uroczystości Dolnośląski Kurator Oświaty Roman
Kowalczyk.
W Zespole Szkół Technicznych „Mechanik” odznaczenia otrzymali:

 1. Marzenna Sładczyk (nauczyciel)– Medal Komisji Edukacji Narodowej
 2. Piotr Koszel (nauczyciel) - Medal Komisji Edukacji Narodowej
 3. Ewa Wójcik (starsza księgowa) - Medal Złoty za Długoletnią Służbę
 4. Leon Szućko (dozorca) - Medal Złoty za Długoletnią Służbę
  Nagrody i odznaczenia są przyznawane pracownikom, którzy wnoszą duży wkład pracy na
  rzecz oświaty.
  Nagrodzonym serdecznie gratulujemy i mamy nadzieję, że w przyszłym roku szkolnym
  kolejni nauczyciele i pracownicy będą mogli dostąpić takiego zaszczytu.