Stypendium dla ucznia ZST MECHANIK

Miło jest nam przekazywać dobre wieści a ta z pewnością do takich należy. Michał Lisowicz, uczeń trzeciej klasy technikum budowlanego otrzymał stypendium Polskiej Uniwersyteckiej Szkoły Kształcenia Indywidualnego w Krakowie. Właściwie to nie jesteśmy zaskoczeni - średnia ocen cały czas oscylująca wokół 6.0, udział ucznia w konkursach, zawodach, projektach Erasmus+. To wszystko do tego prowadziło. Jesteśmy dumni i gratulujemy Michałowi i jego rodzinie! Lista laureatów: https://uski-polska.edu.pl/index.php?page=ankieta&fbclid=IwAR3uKZ1pVso11IrVvRGBqWfV-sTrKWdIfUpFs8E7nBk0EGsxjwd0ERY1MMc