STYPENDIA DLA UCZNIÓW ZST „MECHANIK” 

Miło Nam poinformować, że uczniowie „Mechanika”, są nagradzani za osiągnięcia w nauce i zaangażowanie w życie społeczne szkoły.

I tak, Stypendium Prezesa Rady Ministrów w roku szkolnym 2022/2023 otrzymali:

  1. Kamil Ziemniewicz
  2. Michał Lisowicz

Stypendium w „Dolnośląskim Programie Pomocy Stypendialnej dla szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych”.

Stypendium jest przyznawane w danym roku szkolnym uczniom, którzy uzyskali tytuł finalisty lub laureata turniejów lub olimpiad; uzyskali średnią ocen 4,5 ze wszystkich przedmiotów.

Uczniowie z ZST „Mechanik”, którzy otrzymali stypendium to:

  1. Lewiński Aleksander klasa 3 C
  2. Kucharczyk Tomasz klasa 2 C
  3. Jeremenko Antonii klasa 2B
  4. Maziarz Michał klasa 2 C

Uczniowie zasługują na uznanie i mogą być przykładem dla pozostałych uczniów.