STUDIOWANIA NADSZEDŁ CZAS…….

W ramach wzajemnej współpracy w zakresie kształcenia młodzieży i zacieśnienia więzi między środowiskiem akademickim i szkolnym uczniowie klas 4C i 4E w dniu 28.03. 2022 zwiedzali kampus Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze.

Celem naszego spotkania było zapoznanie maturzystów z ofertą kierunków studiów, jakie są dostępne na KPSW oraz zasad rekrutacji na studia .

Opiekunami uczniów byli wychowawcy klas: Pani Iwona Kudosz oraz Sylwia Jagiełło