Sprzątanie świata !!!

Dnia 16 września 2022 r braliśmy udział w akcji sprzątania nadbrzeża Bobru. Temat tegorocznej edycji to "Wszystkie śmieci są nasze".

W akcji wzięła udział klasa 1C z wychowawcą – p. M. Traczuk i p. S. Jagiełło. Podczas spaceru uprzątnęliśmy spory teren, tzn. od ulicy Lwóweckiej idąc wzdłuż rzeki do tzw. Garbatego Mostku.

Przed wyjściem na sprzątanie przeprowadzono pogadankę na temat dbania o środowisko przyrodnicze .mając na uwadze potrzebę kształtowania przyjaznych postaw na rzecz ekologii, środowiska i gospodarki odpadami.

Szkolne Koło Jeleniogórskiej Promenady Bobru propaguje turystykę, aktywne formy wypoczynku, dolinę rzeki Bóbr oraz wspomaga rozwój społeczności lokalnej.

Opiekun Szkolnego Koła Jeleniogórska promenada Bobru

Marzena Traczuk