Spotkanie podsumowujące projekt Erasmus + „ Mobilni zawodowo –zagraniczne praktyki drogą do rozwoju zawodowego i osobistego.“

Spotkanie podsumowujące projekt Erasmus + „ Mobilni zawodowo –zagraniczne praktyki drogą do rozwoju zawodowego i osobistego.“ W dniu 21 kwietnia 2022 w ZST Mechanik odbyło się spotkanie podsumowujące projekt Erasmus + „ Mobilni zawodowo.“ Gościliśmy w tym dniu Panią koordynator Dorotę Pawelską i Panią Kamilę Pawelską z fundacji Uniser oraz Panią Magdalenę Pabian z Departamentu Oświaty. Omówione zostały szczegółowo cele projektu, realizacja jego , mocne i słabe strony. Ponadto omówiono kwestie dotyczące dalszej współpracy szkoły z fundacją Unser. Odbyło się też spotkanie dla klas pierwszych i drugich , na którym przedstawione zostały założenia projektu, główne cele oraz przebieg praktyk zagranicznych. Uczestnicy projektu opowiedzieli młodszym kolegom , dlaczego warto uczestniczyć w projekcie, jakie daje im szanse udział w nim i co tak naprawdę przeżyli podczas tych 4 tygodni pobytu zagranicą. Zachęcamy młodzież naszej szkoły do udziału w projekcie. Odbędą się kolejne wyjazdy na praktyki zagraniczne do Niemiec i do Włoch w przyszłym roku szkolnym. Wszelkie informacje udziela koordynator projektu Pani Marzena Traczuk sala 114. Opiekunowie : Marzena Traczuk, Bartosz Kucner