Sponsorzy Jubileuszu 75-lecia szkoły

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest: nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi”

                                                                                                                                                                                                            Jan Paweł II