Ślubowanie klas pierwszych!

22 września 2023 roku, podczas uroczystej gali, w obecności przybyłych specjalnie na tę uroczystość gości:

Pani Wandy Kozyry - Kierownika Projektu w dziale marketingu i promocji KLASTRA EDUKACYJNEGO SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ MAŁEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w Kamiennej Górze.

Pani Natalii Kowalczyk - Specjalisty ds. HR, Dr. Schneider Automotive Polska Sp. z o.o.,

Pana Krzysztofa Leszka – Prezesa Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy Oddział Sudecki,

Pana Dariusza Matubowskiego Wiceprezesa ds. marketingu i kontaktów z partnerami, PSD Oddział Sudecki,

oraz Pani Agnieszki Jędrzejewskiej - Kierowniczki biura PSD, Oddział Sudecki.

uczniowie klas pierwszych złożyli uroczyste ślubowanie przed sztandarem szkolnym oraz władzami szkoły i tym samym stali się nowymi członkami społeczności uczniowskiej ZST Mechanik. W przygotowanej przez Samorząd Uczniowski zabawie prym wiodła klasa 1d, która wygrała potyczki „kotów” i zyskała dodatkowy wolny dzień na wycieczkę.

Zaproszeni goście mieli okazję uczestniczyć w „przecinaniu kocich ogonów”, podziwiać zmagania pierwszoklasistów, ich zaangażowanie oraz umiejętność pracy w zespole.

Po części oficjalnej odbyło się spotkanie gości z Dyrektorem Szkoły, gdzie podjęto temat wyzwań przed jakimi stoją szkoły kształcące branżowo oraz korzyści płynących ze współpracy z prężnie działającymi na rynku firmami. Zgromadzeni jednogłośnie uznali, że istotne jest dla nich dobre przygotowanie uczniów do pracy, poprzez organizację praktycznej nauki zawodu i praktyk zawodowych. Wyrażono także chęć pomocy w działaniach statutowych szkoły co jest dla Nas bardzo ważne.

Wszystkim młodym adeptom Mechanika gratulujemy i dziękujemy za wspaniałą zabawę!