Rozwój Edukacyjny w ZST Mechanik: Szkolimy się dla Was!

Dnia 8 grudnia 2023 roku Rada Pedagogiczna ZST "Mechanik" uczestniczyła w dwóch inspirujących szkoleniach, które dostarczyły nowej wiedzy i narzędzi w zakresie współczesnej edukacji. Organizatorem spotkań był renomowany Ośrodek Rozwoju Kompetencji Edukacyjnych z Warszawy.

Pierwsze szkolenie, zatytułowane "Jak mądrze wychowywać dzisiejszego ucznia, czyli pozytywna dyscyplina", skupiło się na skutecznych strategiach wychowawczych, promujących pozytywną atmosferę w szkole. Drugie spotkanie dotyczyło "Mediacji rówieśniczych i szkolnych", ukierunkowując na budowanie zdrowych relacji między uczniami oraz rozwiązywanie konfliktów w szkolnym środowisku.

Nasza kadra pedagogiczna aktywnie uczestniczyła w zajęciach, zdobywając cenne umiejętności, które mają zastosowanie w codziennej pracy z uczniami. Dzięki nowo nabytej wiedzy, ZST "Mechanik" zamierza efektywniej wspierać rozwój młodzieży oraz tworzyć jeszcze lepsze warunki edukacyjne.

Zdobyta w trakcie szkoleń wiedza stanowi cenny wkład w rozwój naszej placówki. Jesteśmy przekonani, że te doświadczenia pozytywnie wpłyną na atmosferę w szkole oraz umożliwią bardziej kompleksowe wsparcie dla naszych uczniów.

Serdecznie dziękujemy Ośrodkowi Rozwoju Kompetencji Edukacyjnych za organizację inspirujących szkoleń. Razem kształcimy się dla Waszych dzieci, tworząc lepsze jutro w ZST "Mechanik"! 

                                                                                                                                           Lider WDN: Magdalena Pabian