Rozpoczęcie roku 2023/2024

4 września 2023 r. o godzinie 9.00 zainaugurowano nowy rok szkolny. W uroczystości wzięła udział cała społeczność „Mechanika”: uczniowie, rodzice i nauczyciele. Po wprowadzeniu pocztu sztandarowego i wspólnym odśpiewaniu hymnu głos zabrał dyrektor szkoły, pan Piotr Wilk. Bardzo serdecznie przywitał zgromadzonych uczniów, rodziców i pracowników. Pan dyrektor szczególnie ciepło zwrócił się do uczniów klas pierwszych, którzy rozpoczęli naukę w naszej szkole. Podkreślił, że „Mechanik” to placówka przyjazna, bezpieczna i nowoczesna, w której uczniowie mają możliwość uczestniczenia w wielu projektach oraz rozwijania swoich pasji i zainteresowań. Prowadzący wiele uwagi poświęcił uczniom klas V technikum. Zachęcił ich do systematycznej nauki i wytężonej pracy, dzięki czemu osiągną sukces na egzaminie maturalnym. Po wyprowadzeniu pocztu sztandarowego młodzież ze starszych klas udała się na zajęcia, natomiast pierwszoklasiści poznali swoich wychowawców. W roku szkolnym 2023/2024 otwarto pięć klas technikum w zawodach: technik pojazdów samochodowych, technik grafiki i poligrafii cyfrowej, technik mechatronik, technik budownictwa, technik systemów i urządzeń energetyki odnawialnej i technik spedytor, cztery oddziały branżowej szkoły 1. stopnia oraz jedną klasę branżowej szkoły 2. stopnia.

Uczniom, rodzicom, nauczycielom i pracownikom szkoły życzymy radosnego, bezpiecznego oraz owocnego roku szkolnego 2023/2024!