Remont sali 117 wykonany z funduszy Rady Szkoły !!!


21 marca w pierwszym Dniu Wiosny i tzw. Dniu Wagarowicza do sali 117 przybyło wielu gości. Każdy chciał obejrzeć wyremontowany gabinet do języka polskiego. Sala jest zupełnie odmieniona, choć udało się zostawić stare portrety polskich pisarzy, którzy niejedno w tej sali widzieli. Były słodkości, balony i oczywiście zachwyty. Bardzo dziękuję, w imieniu swoim i kolejnych pokoleń uczniów, za remont sali: Dyrekcji ZST „Mechanik”, Radzie Rodziców, Panu Andrzejowi Więcierzowi, naszym niezastąpionym budowlańcom: Panu Grzegorzowi Żukowskiemu, Panu Tomaszowi Szkaradkowi i całej obsłudze. Bo „nawet mistrzowi nie zaszkodzi nauka”Aneta Palińska – nauczyciel języka polskiego i opiekun sali 117.