Rada Szkoły i ubezpieczenie

INFROMACJA  O UBEZPIECZENIU UCZNIA ORAZ WPŁATACH NA RADĘ SZKOŁY

W  ROKU SZKOLNYM 2021 / 2022

Składkę za ubezpieczenie ucznia oraz na radę szkoły (100 PLN/rok) można wpłacać na konto:

         Rada Szkoły Zespołu Szkół Technicznych MECHANIK

         Bank Santander nr konta 42 1090 1926 0000 0005 1400 5385

Ubezpieczenie musi być wpłacone do dnia 30 września 2021r. 

W tytule wpłaty proszę podać:

 imię i nazwisko ucznia, klasę do której uczęszcza uczeń, wybrany wariant ubezpieczenia

OFERTA - Kliknij tutaj


Okres ubezpieczenia  od 01 października 2021   do 30 września 2022.

W przypadku dochodzenia odszkodowania z ubezpieczenia NW  należy skontaktować się

z  brokerem ubezpieczeniowym

                                      - Adam Patron tel. +48 780 133 216.

                                                                  adam.patron@sofinanse.pl

 ul. Krótka 25/2
58-500 Jelenia Góra