QL CONTROLS i życie staje się prostsze.

W dniach 17 i  18.  Listopada br. w naszej szkole odbyło się specjalistyczne szkolenie w zakresie sterowania i automatyki systemów grzewczych i energii odnawialnej.  W zajęciach udział wzięli uczniowie klasy IVD, IVe5, i IIId uczący się na kierunku: „Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej”.

Zajęcia prowadziła p. Kamila BARTNICKA, która jest Koordynatorem Regionalnym
firmy QL CONTROLS Sp. z o.o., Sp. k.. Spółka znana jest z nowatorskich projektów badawczych w dziedzinie elektroniki sterującej. Zajmuje się dostarczaniem rozwiązań w zakresie sterowania energią cieplną
i obsługuje klientów na rynkach przemysłowych i konsumenckich; od Azji przez Północną Amerykę po Europę.

Zajęcia prowadzone były w 4 grupach szkoleniowych i składały się z 2 części: teoretycznej
i praktycznej. Dużym zainteresowaniem uczniów cieszyła się część praktyczna w ramach, której uczniowie mogli sami zmontować systemy sterowania i przeprowadzali ich programowanie oraz sprawdzanie ich działania. Na koniec szkolenia uczniowie otrzymali firmowe Certyfikaty uczestnictwa w szkoleniu jak również drobne upominki firmowe.

Dzięki współpracy z różnymi firmami młodzież ma okazję poznać najnowsze rozwiązania techniczne i wzbogaca swoją wiedzę zawodową.

                                                                                              Nauczyciel Zawodu

                                                                                              mgr inż. Dariusz Kisielkiewicz