Promownie Sprawiedliwego Handlu w "Mechaniku".

Z inicjatywy Grupy Koordynującej Kampanię Miasto Przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu odbyło się pierwsze w tym roku spotkanie w Zespole Szkół Technicznych "Mechanik".

Wydarzenie z udziałem Elżbiety Wardzały - koordynatorki kampanii MPdSH Jelenia Góra odbyło się w Szkolnym Centrum Informacyjnym w dniu 10.01.2023 roku.

Kampania MPdSH  w Jeleniej Górze objęta jest Patronatem Prezydenta Miasta.

https://miasto.jeleniagora.pl/content/miasto-przyjazne-dla-sprawiedliwego-handlu

            Celem spotkania było szerzenie wiedzy o relacjach handlowych, zmianach klimatycznych i aktywnym włączania się młodzieży szkolnej w budowanie lepszego świata, gdzie dobro człowieka jest ważniejsze od zysku.

Biblioteka szkolna otrzymała materiały edukacyjne, produkty ze znakiem fairtrade oraz "piłkę nożną fairtrade"

Powyższe materiały zostały przekazne przez Polskie Stowarzyszenie Sprawiedliwego Handlu http://www.sprawiedliwyhandel.pl/pl/

            Zespół Szkół Technicznych "Mechanik" od blisko dekady uczestniczy w promowaniu działań "Szkoła Przyjazna dla Sprawiedliwego Handlu

https://miasto.jeleniagora.pl/content/szko%C5%82a-uczelnia-przyjazna-dla-sprawiedliwego-handlu

P.S. Zapraszamy do biblioteki na pyszną certyfikowaną kawę!