Praktyki zawodowe w Hiszpanii

Trwają przygotowania uczniów ZST Mechanik do wyjazdu na praktyki w Hiszpanii.

Pod okiem koordynatora projektu pani Magdaleny Pabian uczniowie „szlifują” swój język angielski, poznają kulturę Hiszpanii oraz studiują program praktyk w Sevilli.

Przed wyjazdem wszyscy uczniowie zostaną poddani testom tak by bezpiecznie czuli się w grupie projektowej.

Wyjazd planowany jest z zachowaniem wszelkich środków bezpieczeństwa uczniów i opiekunów [pani Marzena Traczuk i pan Bartosz Kucner] min. wykupione zostało rozszerzone ubezpieczenie  SARS-CoV-2 oraz zapewnione środki dezynfekcyjne oraz maseczki na cały pobyt.

Mimo wielu obaw związanych z pandemią chęć zdobycia praktycznej wiedzy  z zakresu Odnawialnych Źródeł Energii a także okazja do nabycia doświadczenia we współpracy międzynarodowej i podniesienia umiejętności językowych i międzykulturowych wygrała ze strachem.
NO BO KTO JAK NIE MY

Loading