Pożegnanie Pani Małgorzaty Wieczorek

„Bliznę po odejściu dobra pamięć leczy”

Zbigniew Herbert

Z głębokim smutkiem i  żalem zawiadamiamy o śmierci  

Pani Małgorzaty Wieczorek–
nauczyciela, wychowawcy, koleżanki.

Nieoczekiwana i przedwczesna śmierć zawsze jest – dla tych, którzy zostają –

trudnym pytaniem, na które nie jesteśmy przygotowani.

Dziś nasze współczucie okazujemy  wszystkim, których ta śmierć dotknęła, łącząc

się w smutku, żalu  i  modlitwie.
Dyrektor Szkoły, Koledzy i Koleżanki z

Zespołu Szkół Technicznych „Mechanik” w Jeleniej Górze

Pogrzeb Ś.P. Małgorzaty Wieczorek
odbędzie się dn. 25 listopada 2022 r. o godz. 12:30
na Nowym Cmentarzu w Jeleniej Górze