Porozumienie podpisane

Porozumienie o współpracy ZST „Mechanik” i Stowarzyszenia Jeleniogórska Promenada Bobru JP podpisane.

Dnia 27.05.2022 r. w siedzibie Zespołu Szkół Technicznych „Mechanik” w Jeleniej Górze
odbyło się oficjalne podpisanie porozumienia o współpracy ze Stowarzyszeniem
Jeleniogórska Promenada Bobru.
W spotkaniu uczestniczył Dyrektor ZST „Mechanik” Pan Piotr Wilk, Koordynatorka
współpracy z „Boberkiem” z ramienia szkoły Pani Marzena Traczuk, Prezes Stowarzyszenia
Jeleniogórska Promenada Bobru Pan Eugeniusz Sosnowicz oraz Pani Barbara Trawińska
Sekretarz Stowarzyszenia.
Wieloletnia współpraca – przeszło 13 lat, miała w dniu dzisiejszym swoje ukoronowanie. W
porozumieniu zawarto zadania dla obu stron w zakresie propagowania idei ekologii,
poznawania nadbrzeża Bobru, jako wspólnego dobra o które należy szczególnie dbać, oraz
zwiększenia świadomości proekologicznej uczniów, integrowania społeczności szkolnej,
rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.
Podczas spotkania omówiono szczegóły współpracy, planowane działania, akcje społeczne.
Przedstawione przez strony porozumienia propozycje i inicjatywy dobrze wróżą na przyszłość
i będą procentowały w przyszłości - czego obie strony są pewne.