Porozumienie o współpracy z Karkonoską Państwową Szkołą Wyższą

W dniu 24.02.2022 r. w Zespole Szkół Technicznych „Mechanik” w Jeleniej Górze podpisano porozumienie o współpracy z Karkonoską Państwową Szkołą Wyższą.

Porozumienie obejmuje kwestie wzajemnej współpracy w zakresie kształcenia młodzieży w zawodzie Technik Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej oraz zacieśnienia więzi między środowiskiem akademickim i szkolnym.

Celem Porozumienia jest także, podnoszenie jakości kształcenia oraz kwalifikacji nauczycieli, rozwijanie zdolności i zainteresowań uczniów oraz ukazywanie nowych trendów we współczesnej nauce i technice.

Bardzo ważne z punktu widzenia Szkoły jest to, że uczniowie będą mieli możliwość kontynuowania nauki w Jeleniej Górze.

Rynek energetyki odnawialnej staje się jednym z kluczowych sektorów polskiej gospodarki. Cieszymy się, że jako szkoła będziemy poważnym partnerem na rynku oze, kształcąc młodzież przygotowaną do pracy na wysokim poziomie, zgodnie z potrzebami rynku. Zaangażowanie szkół wyższych w rozwój tegoż kierunku napawa nas optymizmem co do dalszego rozwoju.

Każda ze stron Porozumienia dostrzega ogromny potencjał w uczniach i studentach i będzie starała się opracowywać nowatorskie rozwiązania w zakresie kształcenia. Wierzymy, że Porozumienie umożliwi zrealizowanie zamierzonych inicjatyw i będzie wkładem w rozwój i edukację następnych  pokoleń. Sukces w tym zakresie możemy osiągnąć jedynie razem.