21-09-2020 Korekta planu nauczania, zachęcamy do zapoznania się ze zmianami!
Imieniny:
Cypriana, Justyny, Łucji
Użytkowników on-line: 6 Zalogowanych: 0
Szkoła dzisiaj
A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Szkoła dzisiaj

Dzięki opracowanemu programowi rozwoju naszej Placówki przez władze samorządowe Miasta Jeleniej Góry zrealizowany został projekt unijny pn. "Nowoczesna infrastruktura kształcenia zawodowego w Jeleniej Górze" w ramach, którego przekształcono budynek byłego internatu w nowocześnieje Centrum Kształcenia Zawodowego. Dzięki wyposażeniu pracowni w sprzęt specjalistyczny w tym roku uzyskaliśmy akredytację OKE do przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodach technik mechatronik i technik pojazdów samochodowych, oraz posiadamy pracownie do grafiki komputerowej. Dalsze doposażenie w sprzęt technicznych nastąpi w listopadzie bieżącego roku dla branży informatycznej i mechatronicznej, natomiast w luty 2013 r. dla branży mechanicznej, samochodowej i budowlanej o łącznej wartości 2 mln 200 tys. zł

Obecnie posiadamy 60 zmodernizowanych i unowocześnionych sal dydaktycznych, a między innymi:

 • 3 nowoczesne pracownie multimedialne uzyskane dzięki udziałowi w projektach MENiS i Europejskiego Funduszu Społecznego,
 • Pracownię mechatroniki samochodowej uzyskaną w wyniku udziału w projekcie unijnym PHARE 2001 pn. „Nowa koncepcja kształcenia w zakresie mechatroniki na poziomie szkoły ponagimnazjalnej”, szkoła za projekt otrzymała Certyfikat oraz wyposażenie o wartości 30000 Euro. Dodatkowo w pracowni znajdują się 10 robotów mobilnych sterowanych elektronicznie
 • Pracownię rysunku technicznego wyposażoną w 20 stanowisk komputerowych z oprogramowaniem AutoCAD, SolidEdge.
 • Pracownię Nowoczesne Techniki Wytwarzania wyposażoną w 4 stanowiska komputerowe z oprogramowaniem SinuTrain, ZERO, EdgeCAM  oraz wiązkę elektryczną do samochodu Vogswagen Fenton
 • Szkolne Centrum Informacyjne w skład, którego wchodzi Małe Centrum Gete Instytut, biblioteka i czytelnia z bogatą ofertą literatury klasycznej i fachowej, magazyn zbiorów specjalnych tj. zbiór kaset audio i video, płyt CD i DVD z materiałami edukacyjnymi oraz 16 stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu,
 • Szkolny Ośrodek Kariery Zawodowej uruchomiony w 2006 r. po zdobyciu I miejsca w konkursie o grant Ministerstwa Gospodarki i Pracy. Ośrodek pełni rolę doradczą dla uczniów, młodzieży i rodziców z miasta Jeleniej Góry w zakresie orientacji zawodowej, możliwościach zatrudnienia na lokalnym i unijnym rynku pracy, wyboru dalszej  drogi kształcenia,
 • Pracownię ćwiczeń praktycznych, która została uruchomiona po przeniesieniu do budynku po byłym internacie przy ul. Obrońców Pokoju 10 i zmodernizowana dzięki ogromnemu zaangażowaniu nauczycieli i uczniów w roku 2005, a w kolejnych latach stale doposażoną,
 • 2 sale gimnastyczne, siłownię, salę do gry w tenisa stołowego, salę do gimnastyki korekcyjnej oraz zespół boisk sportowych,
 • Pracownie mechatroniki, Pracownie samochodowe, pracownie pomiarów warsztatowych, pracownie do ćwiczeń wytrzymałościowych, pracownie elektyczno-elektroniczne.
 • Pracownie Symulacyjne do nauczania Przedsiębiorczości oraz Pracownię grafiki komputerowej
 • 7 Audytoryjnych sal multimedialnych wyposażonych w tablice interaktywne oraz w projektory multimedialne, odtwarzacze DVD+RW
oraz liczne, bogato wyposażone w pomoce dydaktyczne klasopracownie służące do nauczania zarówno przedmiotów ogólnych, jak i teoretycznych przedmiotów zawodowych, dodatkowo wyposażone w sprzęt komputerowy z dostępem do Internetu, przekazem wizyjnym z komputera na telewizor, wizualizery oraz w sprzęt audiowizualny. W szkole funkcjonuje Internet bezprzewodowy.

 
 
 
 

Szkoła nawiązała szeroką współpracę ze środowiskiem lokalnym w szczególności w zakresie oczekiwań rynku pracy między innymi z wieloma firmami, zakładami pracy, rzemieślnikami i urzędami, w zakresie wyboru dalszej drogi kariery naukowej z uczelniami wyższymi, z instytucjami zajmującymi się  działalnością kulturalno-społeczną tu na szczególną uwagę zasługują działania uczniów dotyczące wolontariatu oraz z zagranicznymi szkołami zawodowymi: ze Średnią Zintegrowaną Szkołą w Libercu, ze szkołą w Czeskiej Lipie oraz z Ośrodkiem Szkolenia Zawodowego w Zittau. W ramach współpracy uczniowie biorą udział w konkursie KFZ Mechaniker – „Auto-Moto-Junior” oraz w Międzynarodowych konferencjach ENERSOL.

Bierzemy udział w kilku projektach unijnych zarówno uczniowie, jak i nauczyciele. Do największych zaliczamy projekt „Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku”, Szkoła Kluczowych Kompetencji, Być przedsiębiorczym – nauka przez działanie. W ramach projektów organizujemy dodatkowe zajęcia pozalekcyjne ( w ciągu roku to ok. 2500 godz.), staże zawodowe dla uczniów zrealizowaliśmy 140 oraz staże zawodowe dla nauczycieli przedmiotów zawodowych w liczbie 7 osób, kursy specjalistyczne, zagraniczne wizyty studyjne w Budapeszcie, w Wiedniu, innowacyjne programy dydaktyczne, projekty zawodoznawcze o wartości 35 tys. zł, wyjazdy uczniów na obozy naukowe, wycieczki zawodoznawcze, wyjazdy do ośrodków badawczych, czy ośrodków specjalistycznych, wyjazdy na Koła Naukowe do wyższych uczelni, utworzenie pracowni symulacyjnej o wartości 10 000 zł, organizujemy sympozja naukowe, fora zawodowe, wyposażamy szkołę w materiały piśmiennicze, uczniów w pendraiwy,  podręczniki i szereg innych pomocy.

Opracowaliśmy program Leonardo da Vinci pn. „Recykling Niemieckich wraków samochodowych” w ramach, którego 30 uczniów wyjechało do Lipska na praktykę zawodową.

Uczniowie osiągają wysokie wyniki na egzaminach maturalnych oraz egzaminach potwierdzających kwalifikacje zawodowe, w konkursach i olimpiadach przedmiotowych o zasięgu międzynarodowym, ogólnopolskim i regionalnym. Do najważniejszych osiągnięć należą:

 • 3 raz otrzymaliśmy Międzynarodowy Certyfikat Ekologicznego - Zielona Flaga;
 • Posiadamy Certyfikatu Szkoły Przedsiębiorczej zajmując 4 miejsce w Polsce,
 • Certyfikat strony Internetowej jako przyjaznej dla młodzieży Certyfikaty Antyplagiatowego,
 • w tym roku zajęliśmy 5 miejsce w międzynarodowym konkursie ENERSOL źródła energii (na 28 szkół z 6 krajów);
 • I miejsce w ogólnopolskim programie profilaktycznym „Mam haka na raka”
 • wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie „Klasa z klimatem”
 • uczeń Marcin Szyndler został finalista Olimpiady Samochodowej, czy Igor Dyjach 12 miejsce w Polsce w Konkursie motoryzacyjnym;
 • I i III miejsce w wojewódzkim konkursie Eko-Planeta;
 • I miejsce w III edycji projektu „Moja Mała Ojczyzna” oraz szereg innych osiągnięć, które znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej
 
 
 
 
 
 
Prev Wrzesień 2020Next
PoWtŚrCzPiSoNd
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

Czy w drodze do i ze szkoły zachowujesz zasady bezpieczeństwa

    Pie_chart     More_polls