21-09-2020 Korekta planu nauczania, zachęcamy do zapoznania się ze zmianami!
Imieniny:
Cypriana, Justyny, Łucji
Użytkowników on-line: 7 Zalogowanych: 0
Nasze początki
A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Historia szkoły

1. Zanim powstała szkoła
2. Nasze początki

3. Dyrektorzy szkoły
4. Szkoła dzisiaj
5. Twórczość uczniowska


Szkoła mechaniczna powołana została w 1947 roku dekretem Ministra Przemysłu Drzewnego i Papierniczego z siedzibą przy ul. Kilińskiego 22. Pierwszym dyrektorem został Józef Tokarz. Swoją funkcję pełnił do 1951r.
Powstały wtedy:
  • trzyletnie Gimnazjum Przemysłowe o kierunku papierniczo – wytwórczym, dające kwalifikacje czeladnicze,
  • dwuletnie Liceum Przemysłu Papierniczego o kierunku papierniczo -mechanicznym na podbudowie szkół zawodowych, dające kwalifikacje technika
Zajęcia praktyczne odbywały się w warsztatach przyszkolnych, będących jednocześnie warsztatami Jeleniogórskich Zakładów Papierniczych. Kolejne lata charakteryzowały się postępującą stabilizacją. Szkoła posiadała programy nauczania oraz otrzymała przydziały na obrabiarki z Urzędu Likwidacyjnego. Wraz z upływem czasu rozszerzała swoją ofertę kształcenia, bo od roku 1950 zaczęło funkcjonować Technikum Mechaniczno - Papiernicze.
Nasza placówka stale wzbogacała wyposażenie poszczególnych gabinetów przedmiotowych w coraz nowsze i bardziej funkcjonalne pomoce dydaktyczno-naukowe.
Kolejnymi dyrektorami szkoły byli pani Kazimiera Bochwicowa (1951-1952), następnie pani Irena Grabowska (1952-1954) i pan Bronisław Wachnik (1954-1956).  
     W szkole uruchomiono dwie klasy: klasę gimnazjum, liczącą 35 uczniów i klasę liceum, liczącą 44 uczniów. Wiek uczniów mieścił się w granicach 14 - 28 lat. Szkoła w tym czasie zajmowała trzy budynki (byłe magazyny wojskowe) oraz pomieszczenie przeznaczone na bursę.
   W 1956 roku dyrektorem zostaje inż. Aleksander Gucma, który rozpoczął najdłuższą, bo trwającą 18 lat kadencję.
W tym czasie szkoła przyjęła nazwę Technikum Mechaniczne oraz pozyskała dla Technikum Mechaniczno - Papierniczego nowy budynek w sąsiedztwie dotychczasowych (obecnie zajmowany przez DODN).
Nowe pomieszczenia w dużym stopniu przyczyniły się do poprawy sytuacji lokalowej oraz pozwoliły na utworzenie nowych klasopracowni i gabinetów. Potrzeby gospodarki i przemysłu spowodowały konieczność rozszerzenia i modernizacji dotychczasowych kierunków kształcenia. Nastąpiło wówczas włączenie kilku niewielkich szkół zawodowych, tym samym w szkole zaczęły dominować specjalności mechaniczne nad dotychczasowymi. Fuzja szkół spowodowała konieczność poszerzenia bazy dydaktycznej w zakresie kształcenia zawodowego. W 1957 roku szkoła przejęła budynek po byłej drukarni, zlokalizowany w Cieplicach. 18 czerwca 1957 roku włączono do szkoły Technikum Mechaniczne dla Pracujących w Cieplicach.  1 września 1959 roku nastąpiło otwarcie Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Jeleniej Górze o 3-letnim okresie kształcenia oraz  Technikum Mechaniczne o 5-letnim i 3-letnim okresie kształcenia. Lata mijały, kolejny wyż demograficzny spowodował wzrost naboru uczniów do Mechanika.
Dotychczasowe pomieszczenia przestały wystarczać. Dyrektor Aleksander Gucma postanowił przejąć kompleks opuszczony przez szkołę budowlaną przy ulicy Obrońców Pokoju 10. Rozpoczął się gruntowny remont pomieszczeń, przystosowujący je do mechanicznych profili kształcenia. Warunki pracy i nauki w tym okresie były bardzo trudne. Dzięki dużemu zaangażowaniu nauczycieli i uczniów w 1969 roku w odremontowanym obiekcie rozpoczęło naukę 1700 uczniów. Dzięki pomocy zaprzyjaźnionych zakładów pracy (Fabryki Narzędzi, PKS, Fampy, Celwiskozy) i wojska udało się zbudować salę gimnastyczną oraz komplet boisk sportowych
Okresem dalszego rozwoju szkoły są lata 1975-1986, gdy funkcję dyrektora sprawował Władysław Osuch. Od tego roku Technikum Mechaniczne przyjęło nazwę Zespołu Szkół Zawodowych nr 3 w Jeleniej Górze. W tych latach poprawiono estetykę wnętrza szkoły, doposażono gabinety lekcyjne w pomoce dydaktyczne, oddano do użytku stację obsługi samochodów w Warsztatach Szkolnych.
      Lata 1986 - 1991 to czas, kiedy szkołą kierował Wojciech Dudek. W roku 1989 nasza placówka włączyła się w działania ekologiczna na rzecz Matki Ziemi. W tym samym roku uruchomiona została pierwsza pracownia komputerowa wyposażona w sprzęt zakładów Elwro o nazwie JUNIOR oraz zinformatyzowana została praca administracji szkolnej. W roku 1990 wybuchł pożar, który poczynił ogromne straty w budynku głównym – spłonęła aula, czytelnia oraz kilka gabinetów lekcyjnych. W 1991 roku szkoła otrzymała z fundacji Dembińskiego pracownię komputerową serii IBM. We wrześniu 1991 roku pierwszym dyrektorem szkoły wyłonionym w drodze konkursu został Antoni Adamiak. Kontynuował on pracę poprzedników. Dzięki staraniom i pomocy władz oświatowych szkoła zmieniła system ogrzewania z koksowego na gazowy. Przeprowadzone zostały remonty kapitalne, tj. wymiana stropów na trzech kondygnacjach, remont auli szkolnej, remont poszczególnych gabinetów oraz sali gimnastycznej
      1 września 1997 roku ma miejsce zmiana nazwy placówki na Zespół Szkół Technicznych „Mechanik” w Jeleniej Górze z jednoczesną zmianą sztandaru szkoły. W 1999 roku następuje likwidacja gospodarstwa pomocniczego pn. Warsztaty Szkolne ZSZ nr 3 w Jeleniej Górze przy ul. Wolności 251. Warsztaty przekształcone zostały w Pracownię Ćwiczeń Praktycznych.
     Od 1 września 2001 roku szkołą kieruje Wanda Kozyra. Kontynuując pracę poprzedników podjęła szereg działań na rzecz podniesienia jakości pracy szkoły oraz rozwoju oferty edukacyjnej w nowym systemie reformy szkolnictwa ponadgimnazjalnego. Wprowadziła nowe kierunki kształcenia i innowacje pedagogiczne. Dzięki współpracy z organem prowadzącym, z organem nadzoru pedagogicznego i ze środowiskiem lokalnym podjęła działania związane z modernizacją obiektu oświatowego, remontami kapitalnymi, unowocześnieniem i  doposażeniem bazy szkolnej. Uruchomione zostały m.in. 3 multimedialne pracownie komputerowe, pracownia mechatroniki, pracownia AutoCada, centrum informacji naukowej, szkolny ośrodek kariery. Szkoła pod jej kierunkiem nawiązała szeroką współpracę ze środowiskiem lokalnym,  w szczególności w zakresie oczekiwań rynku pracy, z uczelniami wyższymi, z instytucjami zajmującymi się  działalnością kulturalno-społeczną oraz z zagranicznymi szkołami zawodowymi.

szkoła w starej  fotografii                szkoła w fotografii

 
 
 
 
 
 
Prev Wrzesień 2020Next
PoWtŚrCzPiSoNd
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

Czy w drodze do i ze szkoły zachowujesz zasady bezpieczeństwa

    Pie_chart     More_polls