technik mechatronik

Wykaz podręczników przeznaczonych do kształcenia w zawodzie
technik mechatronik

311[50] w ZST "Mechanik" w Jeleniej Górze
według programu 311[50]/T-4,TU,SP/MEN/2006.03.15

Przedmioty zawodowe

 

L.p.

Tytuł podręcznika

Autor

Wydawnictwo

1

1. BHP w branży elektrycznej. Podręcznik do kształcenia zawodowego.
2.Kultura bezpieczeństwa. Materiały pomocnicze dla szkół ponadgimnazjalnych

1. W. Bukała, J. Kozyra
2. Praca zbiorowa
1.WSiP
2.
Centralny Instytut Ochrony Pracy
2  Montaż elementów i podzespołów elektrycznych i elektronicznych. Podręcznik do nauki zawodu technik mechatronik, monter mechatronik.  Michał Tokarz  WSiP
3  Montaż elementów podzespołów i zespołów mechanicznych. Podręcznik do nauki zawodu technik mechatronik, monter mechatronik. Stanisław Sierny  WSiP
4  Montaż elementów i  podzespołów pneumatycznych i hydraulicznych. Podręcznik do nauki zawodu technik mechatronik, monter mechatronik. Robert Dziurski  WSiP
 5 Podstawy mechatroniki. Podręcznik dla uczniów szkół średnich i zawodowych szkół technicznych. Mariusz Olszewski REA
6 Urządzenia i systemy mechatroniczne. Mariusz Olszewski REA
7 Montaż elementów i podzespołów elektrycznych i elektronicznych. Michał Tokarz WSiP
8 Montaż elementów i podzespołów pneumatycznych i hydraulicznych Robert Dziurski WSiP
9 Montaż elementów i podzespołów i zespołów mechanicznych. Stanisław Sierny  WSiP
10 Rozruch urządzeń i systemów mechatronicznych. Piotr Goździaszek  WSiP
11 Obsługa urządzeń i systemów mechatronicznych cz. 1. Adrian Mikołajczak  WSiP
12 Obsługa urządzeń i systemów mechatronicznych cz. 2. Adrian Mikołajczak  WSiP
13 Tworzenie dokumentacji technicznej urządzeń i systemów mechatronicznych. Robert Dziurski  WSiP
14 Projektowanie urządzeń i systemów mechatronicznych. Michał Tokarz  WSiP
15 Programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych. Witold Krieser  WSiP

Podręczniki zakupujemy po rozpoczęciu roku szkolnego po konsultacji z nauczycielami zawodu.


Pozycje 1-7 : dla klasy pierwszej
Pozycje 8-17: dla klas drugiej, trzeciej i czwartej.