Podręczniki

Zespół Szkół Technicznych „Mechanik”

Zestaw numerów programów nauczania oraz podręczników
od roku szkolnego 2019/2020

Jelenia Góra – 10.07.2019

Przedmioty ogólnokształcące

KL. I   technikum czteroletniego KL. I i II Szkoły Branżowej I Stopnia po gimnazjum
KL.  II  technikum czteroletniego KL. III Szkoły Branżowej I Stopnia po gimnazjum
KL. III technikum czteroletniego KL. I i II Szkoły Branżowej I Stopnia po szkole podstawowej
KL. IV technikum czteroletniego Zestaw podręczników - przednioty
ogólnoksztalcące  - zakres rozszerzony
KL. I technikum pięcioletniego  

Przedmioty zawodowe
 1. Technik mechanik
 2. Technik mechatronik
 3. Technik pojazdów samochodowych
 4. Technik budownictwa
 5. Technik cyfrowych procesów graficznych
 6. Technik Spedytor 
 7. Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Przedmioty zawodowe - Szkoła Branżowa I Stopnia

 1. Mechanik pojazdów samochodowych
 2. Kierowca -  mechanik
 3. Ślusarz
 4. Operator obrabiarek