Informacja n.t możliwości ubezpieczenia ucznia
Informacja n.t  możliwości ubezpieczenia ucznia można znaleźć na stronie szkoły w zakładce Informacja dla Rodziców.