Uwaga! Do dnia 24.05.2020 zajęcia będą prowadzone w trybie zdalnym!!!
Imieniny:
Gracji, Jakuba, Konrada
Użytkowników on-line: 9 Zalogowanych: 0
Koło LOP i przyj. zwierząt
A A A Pdf Print16x16 Mail16x16

Nasza działalność

    
Szkolne Koło LOP, w ZST „Mechanik” rozpoczęło swą działalność w roku 2003r.
Celem powołanego koła jest rozwijanie zainteresowań poszerzających wiedzę przyrodniczą, wychowanie młodzieży w duchu troski o przyszłe oblicze Ziemi, świadomych konieczności zachowania naturalnego środowiska i racjonalnego gospodarowania jego zasobami, kształtowanie czynnych postaw wobec ochrony przyrody, popularyzowanie humanitarnego stosunku do wszystkiego co żyje, zapoznanie z pięknem krajobrazu i osobliwościami przyrodniczymi naszej Ojczyzny, kształtowanie wrażliwości na piękno przyrody, uświadomienie znaczenia przyrody dla nauki i w życiu człowieka.
Opiekunem SK LOP jest mgr Marzenna Sładczyk.
Do podstawowych zadań SK LOP należą między innymi:
 • organizowanie akcji opieki nad zwierzętami np. dokarmianie ptaków zima i zwierząt w schronisku,
 •  prowadzenie akcji propagandowych dotyczących ochrony przyrody (plakaty, gazetki, afisze),
 •  czynny udział w „Majówkach ze zwierzętami”
 •  przeprowadzanie zajęć z przedstawicielami Lasów Państwowych i Karkonoskiego Parku Narodowego,
 •  organizowanie akcji i udział w konkursach na rzecz środowiska (np. zbieranie starych baterii, telefonów komórkowych, tonerów itp. ),
 •  zbieranie pocztówek, zdjęć, ilustracji o tematyce przyrodniczej,
 •  wykonywanie zdjęć obiektów przyrodniczych,
 •  przygotowywanie i wygłaszanie odczytów i referatów,
 •  organizowanie konkursów na tematy związane z ekologią,
 •  wymiana doświadczeń i współpraca,
 •  współpraca z Okręgowym Zarządem LOP w Jeleniej Górze.
Spotkania członków koła odbywają się raz w tygodniu,
w każdy wtorek o godz.14.05 - 14.50 w gabinecie biologii (sala 214).


 
 
 
 
 
 
Prev Czerwiec 2020Next
PoWtŚrCzPiSoNd
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

Czy w drodze do i ze szkoły zachowujesz zasady bezpieczeństwa

    Pie_chart     More_polls