Zachęcamy do rekrutacji do naszej szkoły!!! Zapraszamy do zapoznania się z ofertą!
Imieniny:
Kariny, Serafiny, Urbana
Użytkowników on-line: 2 Zalogowanych: 0
Mobilne Centrum Edukacyjne i rozmowa o szkolnictwie zawodowym w „Mechaniku”
A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Mobilne Centrum Edukacyjne i rozmowa o szkolnictwie zawodowym w „Mechaniku”


W miniony poniedziałek, 30 września 2019 do Jeleniej Góry zawitało Mobilne Centrum Edukacyjne Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, w którym od rana do późnych godzin popołudniowych, na Błoniach Jeleniogórskich, odbywały się zajęcia dedykowane uczniom szkół zawodowych z naszego miasta.
W międzyczasie, bo punktualnie o godzinie 11.00 w Zespole Szkół Technicznych „Mechanik” w Jeleniej Górze odbyło się spotkanie robocze w sprawie kształcenia zawodowego z Wiceministrem Edukacji Narodowej panią Marzeną Machałek.
Docelowo, przez wzgląd na prężny rozwój jeleniogórskiego „Mechanika”, który jest dzisiaj w gronie liderów kształcenia zawodowego z naciskiem na faktyczne sygnały płynące tak z rynku pracy, jak i od firm i przedsiębiorców z miasta i regionu, z którymi szkoła prowadzi szeroką i przynoszącą wymierne korzyści dla uczniów współpracę (modernizacje istniejących pracowni i tworzenie nowych, patronackich; dodatkowe płatne praktyki i staże, konferencje, warsztaty i wizyty studyjne dla młodzieży i kadry pedagogicznej), Mobilne Centrum Edukacyjne FRSE miało stanąć właśnie w infrastrukturze szkolnej. Nie udało się to z uwagi na trwające w szkole termomodernizację i remont dziedzińca, jak również prace naprawcze związane z traktami w placówce, dbałość o zachowanie bezpieczeństwa w tym względzie oraz częściowy zakaz ruchu, niemniej jednak – dzięki przychylności ze strony Władz Miasta, wsparciu Policji i Państwowej Straży Pożarnej całość eventu na Błoniach Jeleniogórskich udała się doskonale.
W sumie, w MCE FRSE w zajęciach dedykowanych, specjalnie przygotowanych dla uczniów kształcących się w wymienionych dalej zawodach, z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii i multimediów, wzięło udział aż pięć grup uczniowskich z ZST „Mechanik” (byli to technicy mechatronicy), Zespołu Szkół Rzemiosł Artystycznych (technicy technologii drewna), Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych (technicy analitycy), Zespołu Szkół Ekonomiczno-Turystycznych (technicy eksploatacji portów i terminali) oraz z technikum Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych nr 2 i Zespołu Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej (technicy żywienia i usług gastronomicznych).
Należy podkreślić, że przyjazd MC FRSE do Jeleniej Góry stał się również determinantem do odwiedzin ZST „Mechanik” przez Wiceminister Edukacji Narodowej panią Marzenę Machałek i Wicekuratora Dolnośląskiego pana Janusza Wrzala. Intencją sekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, inicjatorki spotkania z nauczycielami przedmiotów zawodowych szkoły, a także innych placówek kształcenia zawodowego z naszego miasta, współpracujących z nimi firm i przedsiębiorstw – była dyskusja robocza na temat zmian wdrażanych w szkolnictwie z naciskiem na technika i szkoły branżowe, kształcenie dualne z aktywizacją pracodawców do uczestnictwa w tworzeniu oraz organizacji przebiegu procesu dydaktyczno-wychowawczego w placówkach, umożliwienia firmom prowadzenia dodatkowych (płatnych) staży i praktyk dla młodocianych pracowników, promocji kształcenia zawodowego i dobrych praktyk w relacjach szkoły-przedsiębiorcy.
W ramach spotkania trwającego blisko dwie godziny, osoby zebrane w Auli Szkoły rozmawiały z panią Machałek o konieczności dokonania niezbędnych regulacji w relacjach z Okręgowymi Komisjami Egzaminacyjnymi w celu właściwego kształcenia uczniów pod kątem egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie: uwzględniających wszystkie wymogi, a przy tym z ich dostosowaniem do sprzętów i zasobów poszczególnych szkół; deficytu pod względem nauczycieli zawodowców, ich zdaniem dobrych rozstrzygnięciach w przepisach oświatowych, które weszły w życie we wrześniu br., a także tych – które z punktu widzenia pedagogów czy przedsiębiorców należałoby zmienić. Obecni na spotkaniu, oprócz przedstawicieli społeczności „Mechanika”, byli również reprezentanci patronów i pracodawców współpracujących ze szkołą od roku szkolnego 2017/2018, tj. Koncernu DRÄXLMAIER Group i Firmy SIMET S.A., pan Dyrektor Departamentu Edukacji Ryszard Wach, pan Dyrektor Zespołu Szkół Przyrodniczo-Usługowych Paweł Dernoga, Specjalista ds. projektu klastra edukacyjnego Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości pani Wanda Kozyra i reprezentanci firm i instytucji monitorujących zatrudnienie i rynek pracy w mieście i regionie.W obiektywie


 
 
 
 
 
 
Prev Lipiec 2020Next
PoWtŚrCzPiSoNd
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Czy w drodze do i ze szkoły zachowujesz zasady bezpieczeństwa

    Pie_chart     More_polls