Pierwszy Piknik Dekarski Oddziału Sudeckiego w ZST Mechanik

W dniu 27.08.2022 r. w ZST „Mechanik” w Jeleniej Górze odbył się Pierwszy Piknik
Dekarski Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy Oddziału Sudeckiego, w którym aż 45
dekarzy miało okazję lepiej się poznać oraz wziąć udział w szkoleniach
produktowych prowadzonych przez firmy:
 Dakea,
 CREATON Polska,
 BUSSCHER&HOFFMANN,
 Dorken Membranes Polska,
 BP2.eu.
Zorganizowanie Pikniku, jest jednym z etapów współpracy ze środowiskiem dekarskim.
Promowanie zawodów deficytowych i potrzebnych na rynku pracy jest jednym z celów jaki
przyświecał organizacji na terenie Naszej placówki wspomnianego wydarzenia.
Szkoła ma nadzieję na dalszą współpracę, która będzie owocowała wykształceniem młodych
pełnych pasji do zawodu specjalistów.