Pamiętamy o zapomnianych grobach

W związku ze zbliżającym się Świętem Wszystkich Świętych uczniowie ZST „Mechanik”
w Jeleniej Górze w dniu 30.10.2023 r. zaangażowali się w prace porządkowe na terenie
Głównego Cmentarza w Jeleniej Górze.
Młodzież zaopatrzona w odpowiedni sprzęt rozpoczęła swoją pracę od posprzątania
zalegających liści oraz zużytych zniczy. Po skończonych porządkach był czas na
wspólną modlitwę, którą poprowadził Ksiądz Michał Kamiński. Chwila zadumy była
świadectwem szacunku dla tych, którzy spoczywają na cmentarzu bezimiennie lub
zapomniani.
Akcja sprzątania zapomnianych grobów została przygotowana przez Szkolne Koło
Caritas