ORZEŁ Z „MECHANIKA” – EMILIA CICHOŃ

Z ogromną przyjemnością chcielibyśmy poinformować, że uczennica ZST „Mechanik”,
Emilia Cichoń z klasy 5 F 5 o profilu technik grafiki i poligrafii cyfrowej, otrzymała
gratulacje i wyróżnienie od Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w konkursie Dolnośląskiego
Kuratora Oświaty „Orzeł Dolnośląski”, za wysokie wyniki w nauce, wzorowe zachowanie a
także zaangażowanie w życie społeczne szkoły i środowiska. Jako społeczność szkolna
jesteśmy z niej bardzo dumni.
Jak mówi Pan Dyrektor Emilia jest osobą ambitną, odpowiedzialną, komunikatywną,
kreatywną. Od początku swej obecności w naszej szkole wykazuje się wielkim
zaangażowaniem i pasją, Daje dobry przykładu kolegom i koleżankom nie tylko z klasy i
placówki, ale ze środowiska lokalnego.
Mamy nadzieję, że w przyszłym roku szkolnym poznamy kolejnego Orła z „Mechanika”.