Odwiedziny i smakołyki dla podopiecznych schroniska dla małych zwierząt.

W dniu dzisiejszym, tj. 13.06.2022r. uczniowie, przedstawiciele, klas trzecich naszej szkoły, pod
opieką nauczyciela biologii, a zarazem opiekuna Szkolnego Koła LOP - Pani Marzenny Sładczyk
odwiedzili jeleniogórskie schronisko dla małych zwierząt. W trakcie wizyty uczniowie przekazali
karmę oraz koce, które zbierane były w drugim półroczu. Szkolne Koło LOP od wielu lat współpracuje
ze schroniskiem. Uczniowie rozumiejąc trudną sytuacje zwierząt w schronisku bardzo chętnie
pomagają.
Celem takiej pomocy jest uwrażliwienie młodzieży na los i potrzeby zwierząt oraz przypomnienie, że
zwierzak to nie zabawka. Uczy opieki nad zwierzętami domowymi i odpowiedzialności za nie.
Działanie takie wpisuje się w zakres działalności LOP kształtując czynne postawy wobec ochrony
przyrody, popularyzowania humanitarnego stosunku do wszystkiego co żyje.
Szkolne Koło Ligi Ochrony Przyrody na co dzień propaguje pozytywne relacje z otaczającą nas
przyrodą, a tym samym ze zwierzętami, uczulając uczniów na ciężki los porzuconych zwierząt.
Opiekun Szkolnego Koła LOP
mgr Marzenna Sładczyk