Odwiedziny i smakołyki dla podopiecznych schroniska dla małych zwierząt. – sprawozdanie

W dniu 20 grudnia 2023 r. uczniowie, przedstawiciele, klas pierwszych, drugich i trzecich
naszej szkoły, pod opieką nauczyciela biologii, a zarazem opiekuna Szkolnego Koła LOP - Pani
Marzenny Sładczyk odwiedzili jeleniogórskie schronisko dla małych zwierząt. W trakcie wizyty
uczniowie przekazali karmę oraz koce, które zbierane były w pierwszym półroczu. Szkolne Koło LOP
od wielu lat współpracuje ze schroniskiem. Uczniowie rozumiejąc trudną sytuacje zwierząt
w schronisku bardzo chętnie pomagają.
Celem takiej pomocy jest uwrażliwienie młodzieży na los i potrzeby zwierząt oraz przypomnienie,
że zwierzak to nie zabawka. Działanie takie wpisuje się w zakres działalności LOP kształtując czynne
postawy wobec ochrony przyrody, popularyzowania humanitarnego stosunku do wszystkiego co żyje.
Uczy opieki nad zwierzętami domowymi i odpowiedzialności za nie.
Szkolne Koło Ligi Ochrony Przyrody na co dzień propaguje pozytywne relacje z otaczającą nas
przyrodą, a tym samym ze zwierzętami, uczulając uczniów na ciężki los porzuconych zwierząt.
Opiekun Szkolnego Koła LOP
mgr Marzenna Sładczyk