Obwieszczenie - Kwalifikacja wojskowa w 2023 r.

Kwalifikacja Wojskowa mężczyzn urodzonych w 2004 roku na terenie Miasta
Jelenia Góra i Powiatu Karkonoskiego odbywać się będzie w I Liceum
Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego w Jeleniej Górze przy ul. Jana
Kochanowskiego 18 w terminie od 17 kwietnia do 26 maja 2023 r, za wyjątkiem
dni 29 kwietnia 2023 r. do 7 maja 2023 r.
Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej podlegają również
mężczyźni urodzeni w latach 1999-2003, którzy nie posiadają określonej
kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.
Celem kwalifikacji wojskowej jest ustalenie zdolności do czynnej służby
wojskowej i wydanie zaświadczenia. Kwalifikacja wojskowa jest standardową
procedurą, odbywającą się co roku. Dlatego nie należy mylić wezwania do
osobistego stawienia się jako poboru do wojska.
Kwalifikacja wojskowa nie ma związku z obecną sytuacją na Ukrainie.
Wszelkich informacji w powyższej sprawie udziela Wydział Obsługi Klienta
Urzędu Miasta Jelenia Góra z siedzibą przy ul. Ptasiej 6A – I piętro, pokój nr
104, tel. 757549873 bądź 757549874.