NOWY SAMOCHÓD DLA ZST „MECHANIK”

W dniu 27.10.2022 r w ramach projektu  pn.: "Szkolimy Zawodowo- poprawa warunków nauczania w jeleniogórskich szkołach" RPDS.07.02.03-02-0003/18 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020., dla Zespołu Szkół Technicznych „Mechanik” w Jeleniej Górze zakupiono i przekazano  samochód marki KIA PIACANTO (wartość zakupu 59 000 brutto).

Samochód umożliwi uczniom naukę dokonywania kompleksowej diagnozy samochodowej, diagnozę pojazdów samochodowych i określanie standardów ich pracy i eksploatacji.

Doposażenie pracowni mobilnej diagnostyki pojazdów samochodowych w znaczący sposób przyczyni się do rozwoju kwalifikacji  i kompetencji uczniowskich w zakresie rozwoju przemysłu i rynku samochodowego, technologii oraz rozwiązań stosowanych obecnie na masową skalę w branży auto-moto.