NOWE MIEJSCE PRAKTYK DLA UCZNIÓW ZST „MECHANIK”

Grono współpracujących ze szkołą firm powiększa się z dnia na dzień. Jesteśmy z tego dumni
bowiem to znak, że w Szkole jak i kształcącej się w niej młodzieży dostrzega się godnego
partnera.
W dniu 18.05.2023 r. w siedzibie „Mechanika” podpisano porozumienie o współpracy z firmą
MAR-MAT Sp. z o.o. z siedzibą w Staniszowie.
Porozumienie obejmuje kształcenie młodzieży w zawodzie: Operator maszyn i urządzeń do
przetwórstwa tworzyw sztucznych, a także zacieśnienie więzi między środowiskiem
przemysłowym i szkolnym oraz rozwijanie zdolności i zainteresowań uczniów oraz
ukazywanie nowych trendów we współczesnym przemyśle.
Dane kontaktowe do firmy:
MAR-MAT Sp. z o.o.
Staniszów 23E
58-508 Jelenia Góra
Telefon: 0048 601 796 698, 0048 669 300 383
E-Mail: biuro@mar-mat.com.pl