Najlepszy wolontariusz !!!

Piotr Koszel – Nauczyciel ZST „Mechanik” z wyróżnieniem specjalnym w Konkursie Wolontariusz Roku 2021 Konkurs „Wolontariusz Roku” jest organizowany przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry oraz Powiatową Społeczną Radę do spraw Osób Niepełnosprawnych działającą przy Prezydencie. Do konkursu były nominowane osoby lub grupy osób, które w danym roku, w sposób szczególny zasłużyły się w pracy wolontariackiej na rzecz społeczności lokalnej. Komisja podczas wyboru stawiała na innowacyjność działania, skuteczność, partnerstwo w podejmowanych działaniach, skalę podejmowanych działań, realne efekty pracy. Z uwagi na szczególne osiągnięcia i zaangażowanie w zakresie krzewienia idei wolontariatu wyróżnienie specjalne przyznano Panu Piotrowi Koszelowi. Pan Piotr Koszel od ponad 10 lat organizuje pomoc dla Schroniska Brata Alberta w Jeleniej Górze, wspiera ZOL Caritas Diecezji Legnickiej – organizując spotkania dla pensjonariuszy czy wspólną modlitwę. Czynnie uczestniczy w akcjach: „ Pamiętamy o zapomnianych grobach”, „Mogiłę pradziada zachować od zapomnienia”. Wspiera działalność Bazyliki Mniejszej u Erazma i Pankracego. Jest współorganizatorem Szlachetnej Paczki”. Pan Piotr czynnie uczestniczył w zbiórce plastikowych nakrętek dla Oskara, na przeszczep komórek macierzystych. Od kilku lat pomaga w akcji „Góra Grosza”. Ważnym aspektem jego działalności w czasach pandemii Covid-19 było wsparcie seniorów na terenie miasta Jeleniej Góry (zakupy, rozmowa, wspólna modlitwa). Panu Piotrowi, życzymy siły i wytrwałości do dalszej pracy, nowych, licznych inicjatyw i owocnych działań wolontariackich.