Moje Miasto bez Elekrośmieci

Miło nam poinformować, że nasza szkoła ZST „Mechanik” została zakwalifikowana do programu " Moje Miasto bez Elekrośmieci" W związku z tym rozpoczynamy zbiórkę elektrośmieci. Można je przynosić do szatni szkolnej lub do sali 114 i 214. Osobom, które już zaangażowały się w akcję serdecznie dziękujemy. Osoby odpowiedzialne za zbiórkę: Pani Marzena Traczuk i Pani Marzenna Sładczyk. W razie pytań obie Panie udzielą wszelkich informacji. Program „Moje miasto bez elektrośmieci” powstał w roku 2011 z inicjatywy ElektroEko. W pierwszym etapie obejmował działania lokalne, na terenie Warszawy, ale już w kolejnym roku osiągnął zasięg ogólnopolski z bardzo dużym zainteresowaniem szkół działaniami edukacji ekologicznej. Program działa nieprzerwanie i ma na celu szeroko pojętą edukację dzieci i ich rodzin z zakresu prawidłowego postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym oraz ze zużytymi bateriami. Celem programu jest podnoszenie świadomości społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem rodzin i dzieci, w zakresie prawidłowego postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym. Zachęcenie do oddawania elektrośmieci oraz zużytych baterii do punktów zbierania lub innych miejsc wyspecjalizowanych do ich odbioru. Budowanie wartości recyklingu zużytych sprzętów jako elementu niezbędnego w procesie ochrony środowiska naturalnego. „Moje miasto bez elektrośmieci” to nieszablonowa edukacja oparta o bezpłatne materiały edukacyjne dostarczane do placówek oświatowych (szkół i przedszkoli), a także materiały do nauczania zdalnego i w wersji on-line, cykle warsztatów edukacyjnych, eventów ekologicznych i happeningów. To działania oferujące uczestnikom możliwość wyposażania placówek w nowoczesne pomoce i wyposażenie sal, za elektrośmieci, w ramach autorskiego Funduszu Oświatowego. Koordynator projektu : Marzena Traczuk, Marzena Sładczyk