„Mobilni zawodowo – zagraniczne praktyki Erasmus+

„Mobilni zawodowo – zagraniczne praktyki zawodowe drogą do rozwoju osobistego i

zawodowego" Erasmus+
Berlin 25.02.2024. - 23.03.2024.

Uczniowie ZST Mechanik uczący się w zawodzie mechanik, technik budownictwa
odbywają w miesiącu luty i marzec 2024 praktyki zawodowe w Niemczech, w Berlinie
rozwija się zawodowo i kulturowo. Podczas praktyk młodzież naszej szkoły zdobywa wiedzę
praktyczną w zakładach pracy i firmach podwyższała swoje kompetencje językowe,
komunikacyjne oraz uczestniczy w kursie języka angielskiego online przypisanego do
poziomu swojej wiedzy. Ponadto projekt ma na celu zwiększenie tolerancji i otwartości
uczestników.
Intencją projektu jest przygotowanie uczniów do wejścia na dynamiczny, trudny
rynek pracy. Od kilku lat obserwujemy trudności, z jakimi borykają się młodzi
ludzie szukając pracy. Wyzwaniem jest dla nich zdobycie doświadczenia w
zawodzie wyuczonym.
Pierwszy tydzień praktyk uczniowie mają już za sobą. Poza praktykami w firmach chłopcy
podczas wyjazdu zwiedzają i poznają miasto, zabytki –między innymi Brandenurger Tor,
Tiergarten, Alexander Platz, Potstdamer Platz spędzają aktywnie czas, wykorzystując każdą
chwilą.
Każdy z uczniów stara się sprostać powierzonemu mu zadaniu.
Mam nadzieję , że jest to dla każdego niepowtarzalna lekcja życia, z której każdy skorzysta
jak najwięcej.

Opiekun grupy Berlin Marzena Traczuk