„Mobilni zawodowo II " Erasmus+


Berlin 16.10.2022. - 12.11.2022.
Faenza 03.10.2022 – 05.11.2022.
" Mobilni zawodowo II - zagraniczne praktyki droga do rozwoju zawodowego i osobistego"
Uczniowie ZST Mechanik uczący się w zawodzie mechanik, mechatronik spedytor, odnawialne źródła energii i technik cyfrowych procesów graficznych odbywali  w miesiącu październiku i listopadzie 2022 praktyki zawodowe w Niemczech i we Włoszech.
Mieli szansę rozwijać się zawodowo i kulturowo.  Podczas praktyk  młodzież naszej szkoły zdobywała wiedzę praktyczną w zakładach pracy i firmach podwyższała swoje kompetencje językowe, komunikacyjne  oraz uczestniczyła w kursie języka angielskiego online przypisanego do poziomu swojej wiedzy.  Przed wyjazdem odbyli również szkolenie językowe z języka niemieckiego i angielskiego. Ponadto projekt miał na celu zwiększenie tolerancji i otwartości uczestników.
Intencją projektu jest przygotowanie uczniów do wejścia na dynamiczny, trudny rynek pracy. Od kilku lat obserwujemy trudności, z jakimi borykają się młodzi ludzie szukając pracy. Wyzwaniem jest dla nich zdobycie doświadczenia w zawodzie wyuczonym.
Uczniowie podczas wyjazdu zwiedzali i poznawali miasto, zabytki, spędzali aktywnie czas, wykorzystując każdą chwilą.
Każdy z uczniów sprostał powierzonemu mu zadaniu. Wiele osób otrzymało pochwały od swoich pracodawców ( grupa Berlin ). Mam nadzieję , że była to dla każdego niepowtarzalna lekcja życia, z której każdy skorzystał jak najwięcej.
Opiekun grupy Berlin Marzena Traczuk
Opiekun grupy Faenza Bartosz Kucner
Koordynator projektu Marzena Traczuk