Mobilni zawodowo" Erasmus+ Berlin 20.02.2022.-18.03.2022. Evora 06.03.2022 – 02.04.2022.

Mobilni zawodowo" Erasmus+ Berlin 20.02.2022.-18.03.2022. Evora 06.03.2022 – 02.04.2022. " Mobilni zawodowo - zagraniczne praktyki droga do rozwoju zawodowego i osobistego" Uczniowie ZST Mechanik uczący się w zawodzie mechanik, mechatronik i budowlaniec odbywali w miesiącu lutym i marcu 2022 praktyki zawodowe w Niemczech i Portugalii. Mieli oni szansę rozwijać się zawodowo i kulturowo. Podczas praktyk młodzież naszej szkoły zdobywała wiedzę praktyczną w zakładach pracy i firmach podwyższała swoje kompetencje językowe, komunikacyjne oraz uczestniczyła w kursie języka angielskiego online przypisanego do poziomu swojej wiedzy. Przed wyjazdem odbyli również szkolenie językowe z języka niemieckiego i angielskiego. Ponadto projekt miał na celu zwiększenie tolerancji i otwartości uczestników. Intencją projektu jest przygotowanie uczniów do wejścia na dynamiczny, trudny rynek pracy. Od kilku lat obserwujemy trudności, z jakimi borykają się młodzi ludzie szukając pracy. Wyzwaniem jest dla nich zdobycie doświadczenia w zawodzie wyuczonym. Uczniowie podczas wyjazdu zwiedzali i poznawali miasto, zabytki, spędzali aktywnie czas, wykorzystując każdą chwilą. Każdy z uczniów sprostał powierzonemu mu zadaniu. Mam nadzieję , że była to dla każdego niepowtarzalna lekcja życia, z której skorzystał jak najwięcej. Opiekun grupy Berlin Marzena Traczuk Opiekun grupy Evora Bartosz Kucner Koordynator projektu Marzena Traczuk