Mobilni zawodowo" Erasmus+"

Berlin 20.02.2022.-18.03.2022.

Mobilni zawodowo - zagraniczne praktyki droga do sukcesu zawodowego i osobistego"

W dniach 20.02.2022.- 18.03.2022. odbyły się zawodowe praktyki zagraniczne w Berlinie uczniów ZST Mechanik.

Podczas praktyk młodzież naszej szkoły zdobywała wiedzę praktyczną w zakładach pracy i firmach podwyższała swoje kompetencje językowe, komunikacyjne oraz uczestniczyła w kursie języka angielskiego online przypisanego do poziomu swojej wiedzy. Ponadto projekt miał na celu zwiększenie tolerancji i otwartości uczestników.

Intencją projektu jest przygotowanie uczniów do wejścia na dynamiczny, trudny rynek pracy. Od kilku lat obserwujemy trudności, z jakimi borykają się młodzi ludzie szukając pracy. Wyzwaniem jest dla nich zdobycie doświadczenia w zawodzie wyuczonym.

Uczniowie podczas wyjazdu zwiedzali miasto, odwiedzili słynne berlińskie muzeum - DDR Museum.

Każdy z uczniów sprostał powierzonemu mu zadaniu. Mam nadzieję , że była to dla każdego niepowtarzalna lekcja życia, z której skorzystał jak najwięcej.

Równocześnie projekt " Mobilni zawodowo' Erasmus+ wysłał na praktyki kolejna grupę naszej młodzieży , tym razem do Portugalii do miejscowości Evora.

Opiekun grupy i koordynator projektu " Mobilni zawodowo" Marzena Traczuk