MEDALE KOMIJSI EDUKACJI NARODOWEJ, MEDALE ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ, KRZYŻE ZASŁUGI dla pracowników ZST „Mechanik” w Jeleniej Górze rozdane

 W dniu 17.10. 2022 r. w Dolnośląskim Zespole Szkół w Karpaczu  nauczycielom z terenu dawnego województwa jeleniogórskiego wręczono odznaczenia państwowe :

 • Krzyże Zasługi,
 • Medale za Długoletnią Służbę,
 • Medale Komisji Edukacji Narodowej.

Odznaczenia wręczali obecni podczas uroczystości Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki Marzena Machałek oraz Dolnośląski Kurator Oświaty Roman Kowalczyk.

W Zespole Szkół Technicznych „Mechanik” odznaczenia otrzymali:

 1. Lilianna Lucerska – Srebrny Krzyż Zasługi
 2. Barbara Rodziewicz – Medal Komisji Edukacji Narodowej
 3. Marzena Traczuk - Medal Komisji Edukacji Narodowej
 4. Kazimierz Buchwald - Medal Komisji Edukacji Narodowej
 5. Krystian Żochowski - Medal Komisji Edukacji Narodowej
 6. Jerzy Myśliwiec - Medal Złoty za Długoletnią Służbę
 7. Andrzej Więcierz- Medal Złoty za Długoletnią Służbę
 8. Ewa Wójcik - Medal Złoty za Długoletnią Służbę
 9. Joanna Szwąder – Ranalli - Medal Złoty za Długoletnią Służbę

Nagrody i odznaczenia są przyznawane pracownikom, którzy wnoszą duży wkład pracy na rzecz oświaty.

Za udostępnienie zdjęć dziękujemy #portalik24.pl

Więcej zdjęć można obejrzeć pod linkiem:

https://www.facebook.com/photo/?fbid=535191098612515&set=pcb.535193641945594

Nagrodzonym serdecznie gratulujemy i mamy nadzieję, że w przyszłym roku szkolnym kolejni nauczyciele i pracownicy będą mogli dostąpić takiego zaszczytu.