„Mechanik” na Uniwersytecie Ekonomicznym podczas wręczania certyfikatu Fairtrade.

„Mechanik” jako szkoła, która od lat promuje idee Sprawiedliwego Handlu był gościem podczas uroczystego wręczenia certyfikatu Uniwersytetu Ekonomicznego Filii w Jeleniej Górze. Zgromadzeni goście pogratulowali Uczelni otrzymania tak ważnego tytułu. Udział w kampanii promującej zrównoważony rozwój i Sprawiedliwy Handel angażuje różne środowiska w szczytnym celu. Każdy z nas powinien kupować produkty pochodzące z etycznego źródła. Cieszy nas fakt, że idea Fairtrade staje się bliska i popularna w Jeleniej Górze.. Dziękujemy za zaproszenie i spotkanie. PS. Ogromne podziękowanie dla Pani Dyrektor Wandy Kozyry za przybliżenie zgromadzonym gościom naszych wieloletnich działań.