Matura 2022

„Nauka nie ma żadnej ojczyzny, gdyż wiedza ludzka obejmuje cały świat.”
Ludwik Pasteur

Skoro zakwitły już kasztany, to znak, że swoje egzaminy rozpoczynają maturzyści. Po
czterech latach trudnej nauki, na którą wpływ miały: zdalne nauczanie i pandemia, do tego
najważniejszego egzaminu dojrzałości, przystąpiło ….absolwentów ZST „Mechanik” oraz
grupa …uczniów z lat ubiegłych. W tym roku maturzyści przystępują obowiązkowo do trzech
egzaminów z podstawy oraz dodatkowo z wybranych przez siebie rozszerzeń. W tym roku
egzaminy ustne nie były obowiązkowe Wszystkim naszym maturzystom życzymy
pomyślnej sesji, zdania matury oraz sukcesów w dorosłym życiu.
„Zawsze idź przez życie tak, jakbyś miał coś nowego do nauczenia się, a tak się stanie.”
Vernon Howard