Komunikat!

Szanowni Państwo,

W związku z zagrożeniem koronawirusem i wskazaniem ograniczenia przebywania w zatłoczonych pomieszczeniach, w szkole ZST „Mechanik” zostają wprowadzone ograniczenia dostępu.

Prosimy o powstrzymanie się od załatwiania spraw osobiście ze względów bezpieczeństwa i ograniczenie wizyt w szkole do spraw szczególnie pilnych.

Część spraw można załatwić za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP :

/ZST_MECHANIK_JG/domyslna

lub wysyłając wnioski i pisma pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną na adres:

sekretariat@zstmechanik.pl

W celu uzyskania informacji proszę o korzystanie z dostępnych nr telefonów:

757522256 lub 757525031

Klauzula informacyjna

Ponieważ przekazałeś nam swoje dane osobowe w przesłanej korespondencji papierowej, mailowej, telefonicznie lub osobiście mamy obowiązek poinformować Cię że:

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych „Mechanik” w Jeleniej Górze, zwany dalej Administratorem;

2. Dane osobowe przetwarzane są w celu zrealizowania sprawy, z którą zwracasz się do nas;

3. Posiadasz prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych – cofnięcia zgody na ich przetwarzanie;

4. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.