Kolejne działania wolontariackie w „Mechaniku”!

Kolejne działania wolontariackie w „Mechaniku”!
W dniu 14 grudnia 2023 r. odbyło się spotkanie mikołajkowe dla dzieci z rodzin zastępczych i
domów dziecka powiatu karkonoskiego. Nasi uczniowie chętnie zaangażowali się w pomoc w organizacji
tego przedsięwzięcia poprzez graficzne przygotowanie zaproszeń, plakatów i podziękowań dla sponsorów
i współorganizatorów tego wydarzenia. Dzięki nawiązaniu współpracy pomiędzy naszą szkołą, a
Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Jeleniej Górze, na co dzień zajmującym się pomocą dzieciom
pozbawionym opieki rodzicielskiej, delegacja uczniów wraz z Dyrektorem, uczestniczyła w imprezie,
odbierając z rąk starosty karkonoskiego oficjalne podziękowania i drobne upominki. Po słodkim
poczęstunku, wręczeniu dzieciom prezentów i paczek, odbył się koncert