Koło TPD

Żyć to znaczy pomagać innym. Trzeba się troszczyć o cudze szczęście, by samemu być

szczęśliwym”

Działalność szkolnego koła TPD

Szkolne koło TPD przy ZST „Mechanik” działa aktywnie od wielu lat. W szeregi
organizacji wchodzą uczniowie oraz nauczyciele. Kołem opiekują się pani Iwona Janicka oraz
pani Magdalena Janic, a ich działania wspiera całe środowisko szkolne. Honorowym
wiceprezesem koła jest pani Krystyna Młodnicka.

Najważniejsze zadania statutowe koła to:

 • Organizowanie imprez środowiskowych dla dzieci i młodzieży,
 • Prowadzenie edukacji prozdrowotnej, promowanie krwiodawstwa, rejestrowanie
  potencjalnych dawców komórek macierzystych.
 • Prowadzenie edukacji ekologicznej, zbieranie surowców wtórnych, makulatury i
  plastikowych nakrętek,
 • Inicjowanie akcji społecznych na rzecz najbardziej potrzebujących,
 • Angażowanie się we wszelkie działania związane z wolontariatem, pomocą dzieciom
  ubogim, chorym, będącym w trudnej sytuacji życiowej.

Szkolne koło TPD współpracuje z miejskim oddziałem TPD w Jeleniej Górze oraz

instytucjami tj.:

 • Polski Czerwony Krzyż,
 • Straż Miejska,
 • Dom Samotnej Matki z Dzieckiem w Pobiednej
 • Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu.

 

Szkolne koło przy Zespole Szkół „Mechanik” zostało wyróżnione za swoją długoletnią

działalność odznaką „Przyjaciel dziecka”.