Koło TPD

Działalność szkolnego koła TPD

Szkolne koło TPD przy ZST „Mechanik” działa aktywnie od wielu lat. W szeregi organizacji wchodzą uczniowie oraz nauczyciele. Kołem opiekuje się pani Iwona Janicka, jej działania wspierają pani Krystyna Młodnicka oraz pani Małgorzata Wieczorek.

Najważniejsze zadania statutowe koła to:

 • Organizowanie imprez środowiskowych dla dzieci i młodzieży,
 • Prowadzenie edukacji prozdrowotnej, oddawanie krwi,
 • Prowadzenie edukacji ekologicznej, zbieranie surowców wtórnych, makulatury i plastikowych nakrętek,
 • Inicjowanie akcji społecznych na rzecz najbardziej potrzebujących,
 • Angażowanie się we wszelkie działania związane z wolontariatem, pomocą dzieciom ubogim, chorym, będącym w trudnej sytuacji życiowej,
 • Organizowanie akcji dożywiania uczniów szkoły.
 • Szkolne koło TPD współpracuje z miejskim oddziałem TPD w Jeleniej Górze oraz instytucjami tj.:

Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Jeleniej Górze,

 • Polski Czerwony Krzyż,
 • Straż Miejska,
 • Dom Samotnej Matki z Dzieckiem w Pobiednej
 • Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu.

Za swoją działalność na rzecz dzieci i młodzieży uhonorowani odznaką „Przyjaciel Dziecka” zostali: Dyrektor Szkoły pani Wanda Kozyra, pani Krystyna Młodnicka, pani Iwona Janicka, pani Irena Marukiewicz - właścicielka szkolnego bufetu.

Wszyscy uczniowie zainteresowani działalnością w wolontariacie proszeni są o kontakt z panią Iwoną Janicką – świetlica lub panią Krystyną Młodnicką sala nr 7