Koło historyczne

Zajęcia odbywają się w sali 108 w każdy piątek
od 13.20 – do 14.05 (7 godz. lekcyjna)

Program koła ma przygotować młodzież do odkrywania historii, wyrobić w nich „naukowe” podejście do przeszłości.

Poszukiwanie prawdy oraz znajomość historii pozwala lepiej zrozumieć to, co łączy nas z całą wspólnotą ludzką, a jednocześnie zacieśnia nasze więzi ze wspólnotą narodową i naszą „małą ojczyzną”. Dzięki temu uczniowie w swoim dorosłym życiu bez trudu będą w stanie pogodzić role Europejczyka, Polaka i obywatela lokalnej społeczności.

Celem koła historycznego jest zarówno sprawienie młodzieży przyjemności z odkrywania historii, jak i przygotowanie uczniów do reprezentowania szkoły w konkursach historycznych.

CELE KOŁA:

  • rozwijanie indywidualnych zainteresowań;
  • doskonalenie umiejętności myślenia historycznego;
  • pogłębienie rozumienia złożoności przemian historycznych;
  • wykazywanie związków pomiędzy przeszłością i teraźniejszością, pomiędzy różnymi płaszczyznami procesu historycznego;
  • rozbudzenie zainteresowania regionem, ze szczególnym uwzględnieniem walorów historycznych, turystycznych,
  • poznanie historii najbliższej okolicy, indywidualnych losów mieszkańców tych ziem
  • wycieczki do muzeów, ośrodków dawnych kultur, stowarzyszeń, itp.

zajęcia prowadzi:
mgr Iwona Kudosz