Koło fotograficzne

 

Ideą programu koła fotograficznego jest rozwijanie swojej pasji zainteresowań fotografią, pogłębianie wiedzy artystycznej uczniów i doskonalenie umiejętności z dziedziny fotografii cyfrowej. Program jest kierowany do uczniów ZST „Mechanik”.
Zajęcia SKF wychodzą naprzeciw oczekiwaniom uczniów oraz podążają za rozwojem techniki. Mimo szalonego postępu technologicznego – od pierwszego utrwalonego zdjęcia na płycie szklanej w 1827 do aparatów cyfrowych, to idea wykonywania zdjęć pozostała ta sama – utrwalanie najważniejszych wydarzeń z życia ludzi

Dokumentowanie historii, przyrody czy własnego życia stało się dla wielu ludzi ważnym hobby i wielką przyjemnością. Wykonywanie zdjęć prowadzi do wyrobienia smaku artystycznego, poczucia piękna, wrażliwości. Kółko jest okazją do nabycia umiejętności posługiwania się aparatem cyfrowym oraz rozwijania zainteresowań. Na kółku młodzi ludzie zapoznają się z cyfrowymi technikami fotograficznymi i komputerową obróbką zdjęć. Zajęcia w ramach kółka będą miały wpływ na poszerzanie wiadomości z innych przedmiotów takich jak: informatyka, plastyka czy fizyka.

 

 

Nasz prace:
Wiosna 2014 - autor: Sandra Skibińska
Balans bieli - porady praktyczne -
autor Paweł Garbarczyk