Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej jest zawodem szerokoprofilowym, umożliwiającym specjalizację w zakresie energetyki wodnej, wiatrowej, geotermalnej i wodorowej, a także zastosowanie kolektorów słonecznych i pomp ciepła. Biorąc pod uwagę intensywny rozwój rynku z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii i rosnące zapotrzebowanie na specjalistów z tej dziedziny, można stwierdzić, że zawód technika urządzeń i systemów energetyki odnawialnej jest zawodem przyszłości.

Uczniowie w trakcie nauki zdobywają wiedzę i umiejętności niezbędne do organizowania i wykonywania prac związanych z montażem, kontrolowaniem pracy oraz konserwacją i naprawą instalacji i urządzeń do pozyskiwania energii odnawialnej (np. energii wiatru, wody, Słońca).

Absolwenci szkoły kształcącej w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej będą przygotowani do

  • organizowania i wykonywania prac związanych z montażem instalacji systemów energetyki odnawialnej
  • montażu i demontażu urządzeń do pozyskiwania energii odnawialnej
  • kontrolowania pracy urządzeń i instalacji systemów energetyki odnawialnej
  • wykonywania konserwacji oraz naprawy urządzeń i instalacji systemów energetyki .

W trakcie trwania nauki zdobędziesz dwie

kwalifikacje:

B.21 Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

E.22 Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

Program nauki w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej obejmuje:

  1. Szeroko pojętą problematyką odnawialnych źródeł energii, ich zasobów, pozyskiwania, projektowania i wykorzystywania w obszarze energetyki słonecznej, wiatrowej, geotermalnej, energetyki wodnej, a także wykorzystania biomasy;
  2. Zagadnienia dotyczące technologii odnawialnych źródeł energii, ekologicznych skutków przetwarzania energii, podstaw prawnych ochrony środowiska i rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce i na świecie, a także elementy polityki energetycznej w Polsce;
  3. Uczniowie uzyskują również wiedzę w zakresie analogowych i cyfrowych systemów pomiarowych, numerycznych systemów sterowania i regulacji oraz wykorzystywania technik komputerowych w projektowaniu i eksploatacji urządzeń energetycznych.

Absolwenci znający najnowsze osiągnięcia dotyczące odnawialnych źródeł energii oraz uwarunkowania prawne w tym obszarze będą przygotowani do wykonywania zadań w zakresie pozyskiwania odnawialnych źródeł energii, wspartych elementami prawa w dziedzinie budownictwa, energetyki, ekologii i gospodarki wodno-ściekowej.

Odnawialne źródła energii to przyszłość energetyki i obecna konieczność stosowania wynikająca z systematycznego wzrostu cen paliw oraz rosnącej świadomości w zakresie niezbędnej ochrony środowiska naturalnego.

W Polsce udział energii odnawialnej w całkowitej energii produkowanej rocznie stale rośnie. Perspektywy tego wzrostu są ogromne, a nasycenie rynku niewielkie, co przemawia za kształceniem na tym kierunku. Po ukończeniu szkoły można podjąć studia w tej specjalności.

Absolwenci technikum urządzeń i systemów energii odnawialnej są poszukiwani na regionalnym i europejskim rynku pracy.
Technik urządzeń i systemów energii odnawialnej to strzał w dziesiątkę!!!

Zespół Szkół Technicznych „MECHANIK”
58-500 Jelenia Góra
ul. Obrońców Pokoju 10
tel. 757525031 757522256
www.zstmechanik.pl zstmechanik@onet.pl