Technik spedytor

„Z nami zorganizujesz swoją przyszłość!”

W tym roku oferujemy kształcenie, które oprócz ciekawego zawodu daje również solidną podstawę do podjęcia studiów na dowolnych uczelniach wyższych.

Obecnie zawód ten znalazł się w wykazie 4-letniego technikum. Z uwagi na zmiany w zakresie logistyki i organizacji przedsiębiorstwa spedycyjnego zarówno krajowego jak i międzynarodowego niezbędne jest przygotowanie nowej kadry technicznej, kształconej zgodnie z nową podstawą programową.

Charakterystyka zawodu. Celem pracy spedytora jest organizowanie przewozu towarów w kraju i za granicą. Spedytorem może być tylko ten, kto zawodowo i za wynagrodzeniem, w imieniu własnym albo w imieniu dającego zlecenie, na rachunek zleceniodawcy, podejmuje się wysyłania lub odbioru przesyłki oraz innych czynności związanych z jej przewozem. W obszarze działania spedytora znajduje się transport samochodowy, kolejowy, morski, wodny śródlądowy, lotniczy i intermodalny. Organizowanie przewozów polega na szukaniu klienta, ustalaniu szczegółów dotyczących transportu, negocjowaniu ceny za usługę oraz rozliczaniu usługi. Do zadań spedytora należy także poszukiwanie dodatkowych klientów, aby zapewnić optymalne wykorzystanie środka transportu na całej, planowanej trasie przewozu. W przypadku eksportu oraz importu towarów spedytor odpowiedzialny jest za wypełnianie dokumentów oraz organizację odpraw celnych.

Celem kształcenia w zawodzie technik spedytor jest przekazanie wiedzy i umiejętności ogólnokształcących i zawodowych. Na zajęciach z przedmiotów specjalizujących uczniowie zdobywają praktyczne umiejętności z posługiwania się nowoczesnymi metodami w zakresie organizacji transportu i spedycji, zarówno na poziomie uczestnictwa w realizacji etapów kompletacyjnych, jak i kontrolno-odbiorczych. Pozna zasady opracowywania dokumentów transportowych i spedycyjnych. Posługuje się nowoczesnymi sposobami nadawania, przesyłania i odbioru towarów i przesyłek wykorzystując programy komputerowe i Internet.

Absolwent szkoły ma możliwość podjęcia bardzo ciekawej i atrakcyjnej finansowo pracy między innymi w :

 • firmach transportowo-logistycznych,
 • firmach spedycyjnych,
 • firmach kurierskich,
 • urzędach pocztowych,
 • przedsiębiorstwach zajmujących się importem i eksportem,
 • agencjach celnych,
 • wolnych obszarach celnych,
 • firmach świadczących usługi transportowe-samochodowe, autokarowe, kolejowe, lotnicze, morskie i inne

a także może prowadzić działalność gospodarczą na własny rachunek

W trakcie trwania nauki zdobędziesz dwie kwalifikacje:

 • A.28 Organizacja i nadzorowanie transportu;
 • A.29 Obsługa klientów i kontrahentów;

Absolwent, z tytułem spedytor, może znaleźć zatrudnienie w firmach:

 • spedycyjnych (samochodowych, lotniczych, morskich, rzecznych, kolejowych, wysyłkowych);
 • fobowych;
 • orderowych;
 • celnych;
 • przeładunkowych, zajmujących się przeładunkiem.

U nas nauczysz się:

 • planowania i organizowania prac związanych z przewozem ładunków;
 • prowadzenia dokumentacji związanej z realizacją zadań transportowospedycyjnych;
 • prowadzenia dokumentacji dotyczącej rozliczeń z klientami i kontrahentami krajowymi oraz zagranicznymi;
 • wykonywania prac związanych z monitorowaniem przebiegu procesu transportowego.

Wysokokwalifikowana kadra nauczycielska zapewnia kształcenie uczniów i przygotowanie ich do Egzaminu Maturalnego i Egzaminu Zawodowego. Wszystkie zajęcia praktyczne odbywają się w najnowocześniejszym Centrum Kształcenia Zawodowego.