Technik spedytor

Z nami zorganizujesz swoją przyszłość!”

Spedytor to specjalista, którego zadaniem jest organizowanie przewozu towarów i usług, w taki sposób, aby przebiegało to szybko i sprawnie, a jednocześnie nie powodowało zbyt wysokich kosztów dla osoby zlecającej sprzedaż.

Celem pracy spedytora jest organizowanie przewozu towarów w kraju i za granicą. Organizowanie przewozów polega na szukaniu klienta, ustalaniu szczegółów dotyczących transportu, negocjowaniu ceny za usługę oraz rozliczaniu usługi. Spedytor organizuje załadunek i wyładunek towarów oraz nadzoruje i monitoruje cały proces przewozowy i operacje przeładunkowe. Miejscem pracy spedytora są pomieszczenia biurowe oraz miejsca załadunku, rozładunku lub przeładunku towarów. Podstawowymi narzędziami pracy spedytora są komputer, fax oraz telefon.

W trakcie nauki na kierunku technik spedytor zdobędziesz wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • planowania, organizacji i dokumentacji procesów transportowych;

 • prowadzenia dokumentacji dotyczącej rozliczeń z klientami i kontrahentami krajowymi oraz zagranicznymi

 • wykonywania prac związanych z monitorowaniem przebiegu procesu transportowo-spedycyjnego.

W trakcie trwania nauki zdobędziesz kwalifikację:

SPL.05. Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów

Absolwent szkoły ma możliwość podjęcia bardzo ciekawej i atrakcyjnej finansowo pracy między innymi w :

 • firmach transportowo-logistycznych,

 • firmach spedycyjnych,

 • firmach kurierskich,

 • urzędach pocztowych,

 • przedsiębiorstwach zajmujących się importem i eksportem,

 • agencjach celnych,

 • wolnych obszarach celnych,

 • firmach świadczących usługi transportowe-samochodowe, autokarowe, kolejowe, lotnicze, morskie i inne

 • a także może prowadzić działalność gospodarczą na własny rachunek

Po pomyślnym zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, w naszej szkole, otrzymujesz dyplom i suplement w dwu językach: języku polskim i angielskim, honorowany w krajach Unii Europejskiej. Możesz także podjąć naukę na większości uczelni zarówno technicznych jak i kształcących na kierunkach ekonomicznych